Sökhundar

VÅRA ARBETANDE HUNDAR

Är ni i behov av specialsökhundar så erbjuder vi sök med tränade hundar enligt nedan. Behöver ni annan typ av sökhundar så kan ni maila förfrågan om vi har möjlighet att träna upp en specifik hund eller om vi har någon i vårt nätverk som har möjlighet.


Kontakta oss på info@ddtsokhundar.se

SÖK EFTER SVARTHUVAD SNIGEL

I Mickes roll som lärare i specialsök har han varit med och tagit fram träningsmetoder för att träna hundar att söka efter Svarthuvad snigel

Vi var med och tränade de första hundarna i Sverige att söka efter denna snigelart.


För tillfället har DDT Sökhundar AB en hund som är tränad och klar för arbete, och två hundar till som beräknas vara färdigtränade till sommaren 2021. 

Våra arbetande hundar hälsokontrolleras regelbundet hos veterinär. 

Då det inte finns någon standardiserad certifiering gör våra hundar ett arbetsprov via externt företag. 

Vill ni ha våran hjälp kommer intyg från arbetsprovet bifogas med offert. 


Om ni anlitar oss kommer vi lägga upp arbetet tillsammans så att det passar er på bästa sätt. 

Om ni önskar tar vi hand om eventuella fynd och avlivar dom på säkert sätt utan onödigt lidanade. 

Varför anlita en sökhund som söker sniglar?

En specialtränad sökhund är väldigt effektiv i sitt sök och man kan då söka av större ytor på kortare tid än vad en människa kan, samt att hunden hittar dolda och nedgrävda sniglar.

En hund kan ringa in det område där det finns Svarthuvad snigel. Detta kan vara bra för att kontrollera spridningen i ett område.


Man bör göra ett kontrollsök ett par veckor efter att man gjort första saneringen för att säkerställa att det inte finns några individer kvar på området.


Ni kommer få rapport på avsökta område samt karta med positioner vid eventuella fynd. Ni kommer även att få en .GPX-fil och en .KML-fil så ni kan lägga in detta i t ex Google Maps.

Vid område med väldigt många individer rekommenderar vi att man först plockar alla synliga sniglar innan man börjar söka med hund. Hundarna hittar då dolda och nergrävda sniglar som man missat efter första plockningen. 

Förberedelse inför specialsök efter Svarthuvad snigel
Förberedelse inför specialsök efter Svarthuvad snigel