Svarthuvad Snigel

Hundar som söker Svarthuvad Snigel

DDT Sökhundar AB böörjade sommaren och hösten 2020 testa och utvärderat hur man kan träna och söka med hundar efter Svarthuvad snigel (Krynickillus melanocephalus). 


Den svarthuvade sniglen är en ny invasiv art i Sverige. Den hittades på ett antal orter sensommaren och hösten 2019.

Den kommer ursprungligen från Kaukasus (Ryssland, östra Turkiet och norra Iran) och borde inte finnas här i Sverige. Man tror att den kommit hit med importerade växter. 

När vi fick reda på detta så hade vi redan tränat och utvecklat träningsmetoder för att hundar skulle hitta ägg från Mördarsnigel (Spansk skogssnigel) i nästan ett år och körde och hämtade ett antal individer där det hittats. 


För att kunna arbeta med hundar operativt för att söka Svarthuvad Snigel ställer vi höga krav på hundarna. De ska kunna arbeta med och utan koppel, i snårig terräng. Hundarna får heller inte ha problem med att arbeta när det är människor och djur närheten. 

Hundarna ska kunna söka över stora område på ett effektivt sätt.

Just nu är det två hundar som tränas och testas på att söka efter Svarthuvad Snigel. 

Under vintern och våren har vi tränat för att de ska kunna söka systematiskt på stora ytor.


Just nu arbetas det fram kravspecifikation och arbetsprov tillsammans med ett externt företag så att vi kan kontrolleras och hålla den höga kvalitet som vi tycker att man bör hålla.


Eftersom arten är ny i Sverige så saknas fortfarande mycket kunskap om hur den lever här och hur utbredningen är. Om man hittar en Svarthuvad snigel så ska man gå in på www.invasivaarter.nu och rapportera fynden samt bifoga foto. Detta är viktigt så att den kan begränsas och förhoppningsvis utrotas här då den inte hör hemma i den svenska naturen. 


Man vet fortfarande inte hur mycket skada den kan göra här men där vi hittat fynd upplever vi att den inte är lika glupsk som mördarsnigeln men att den finns i väldigt stora antal där den finns och att de då tillsammans kan göra stor skada.

Vi vet inte än hur detta kommer påverka våra inhemska snigelarter och den biologiska mångfalden i vår svenska natur. Men vi vill göra allt för att den inte ska sprida sig till fler ställen.


Våra hundar som är tränade på svarthuvad snigel är tränade att söka av ytor i olika typer av terräng, allt från en vanlig trädgård med gräsmatta och odlingar till skogspartier mm.

Hundarna ska kunna markera oavsett om det är en snigel eller ett hundratal på en yta.