Utveckling

Vi håller på med projekt för att utveckla och förbättra olika typer av
specialsökshundar.

Med ett stort nätverk av hundar och förare testar och utvärderar vi olika metoder att träna.


Har du en egen idé om något där hunden skulle kunna göra nytta? Kontakta oss på projekt@ddtsokhundar.se så hjälper vi er.

PROJEKT

Vi hjälper dig gärna att utveckla din idé!


DDT Sökhundar AB har stor erfarenhet av projektledning, upplägg av träning och tester. 

PÅGÅENDE PROJEKT

Sök efter Svarthuvad Snigel

Utveckling av hundar som söker Svarthuvad Snigel, en ny invasiv art i Sverige 


Sök efter Vägglöss

Utveckling av träningsmetoder för hundar som söker Vägglöss på ett säkert sätt

Sök efter Mördarsnigelägg

Utveckling av hundar som söker ägg från Spansk Skogssnigel

Sök efter Åkersnigel

Utveckling av träningsmetoder för hundar som söker Åkersnigel för att hjälpa jordbruk

Sök efter Granbarkborre

Utveckling av träningsmetoder för hundar som söker åttatandad Granbarkborre